Ajankohtaista
 

09.10.2019

Nuorten liikunnan ja harrastusten tukeminen

Tornion Energia Oy tukee vuosittain torniolaisten lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Avustus on tarkoitettu kulttuuri- ja liikuntaharrastuksen lisäämiseen ja monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Yhteistyökumppaneiksi valitaan hakemusten perusteella yleishyödyllisiä, humanitäärisiä, kulttuuria tai urheilua edistäviä yhdistyksiä, järjestöjä, tapahtumia tms.

Avustushakemuksen voi jättää 30.11.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tke.hakemus@tornionenergia.fi 

Avustukseen varataan vuosittain enimmäismääräraha. Avustus myönnetään vastikkeellisena (esim. mainos) ja siitä tehdään kirjallinen sopimus.

Avustuspäätökset tehdään 20.12.2019 mennessä.