Sähkönsiirtohinnasto
 

Sähkönsiirto- ja liittymishinnat


Sähkönsiirtohinta

Tornion Energia Oy vastaa sähkönsiirrosta Tornion keskustan ympäristössä. Verkoston rakentaminen, huoltaminen, peruskorjaus, vikojen korjaus ja tarkastaminen sekä häiriötilanteiden varalta ylläpidettävä ympärivuorokautinen päivystys katetaan sähkön siirtomaksuilla. Näin taataan luotettava sähkönjakelu asiakkaille.

Siirtohintoihin sisältyy myös kantaverkkoyhtiöille maksettavat korvaukset, sekä valtiolle tilitettävät arvonlisä- ja energiavero, joihin jakeluyhtiö ei voi vaikuttaa. Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Sähkönsiirtohinnasto

Sähkönliittymismaksu

Liittymän rakentaminen perustuu asiakkaan ja Tornion Energia Oy:n allekirjoittamaan liittymissopimukseen. Liittymismaksun hintaan sisältyy sähkökaapelin rakentaminen tontin rajalle ja sähkön kytkeminen kiinteistöön. Tontille tuleva maakaapeli toimitetaan eri maksusta. Vastuu kaapelin kunnosta tonttialueella kuuluu tontin omistajalle/haltijalle.

Liittymismaksut