Asiakaspalvelu

Sähkö- ja kaukolämpölaskutus

08 477 030

Tekninen asiakaspalvelu

Liittymäsopimukset
(ei laskutus)

040 186 2684

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Mahdollisuus vaikuttaa – kerro mielipiteesi sähköverkon kehittämissuunnitelmasta

31.05.2022 / 13:12

Energia-ala on murroksessa. Aiemmin sähkön kulutus ja tuotanto on ollut tasaista ja ennustettavaa. Ilmastotavoitteet pakottavat fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja lopulta päättämistä kokonaan. Siirrytään käyttämään uusiutuvia energiamuotoja. Muutokset tuovat vaihtelevuutta sähköverkon käyttöön ja vaikuttavat sähköverkon kehittämiseen.

Tornion Energia on laatinut jakeluverkon kehittämissuunnitelman turvatakseen asiakkaiden laadukkaan sähköverkon tulevaisuudessakin. Kehittämissuunnitelmassa esitetään verkon nykytila ja lähitulevaisuuden suunnitelmat. Verkonhaltijan on ylläpidettävä, käytettävä ja kehitettävä verkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin. Suunnitelma tuo asiakkaille tiedon verkostostrategiasta.

Voit kertoa ajatuksesi kehittämissuunnitelmastamme ja vaikuttaa jakeluverkkomme kehittämiseen. Pyydämme yhteydenotot sähköpostitse: tekninenasiakaspalvelu@tornionenergia.fi

Linkki Kehityssuunnitelmaan