Sähköverkkoon liittyminen
 

Sähkönsiirron asiakkaaksi liittyminen

Mittarit, kaukoluenta-, tariffinohjauslaitteet yms. asentaa aina paikallinen verkkoyhtiösi. Asiakkaan hankittavaksi jää  sähkökeskus, jossa on varattu paikka mittareille ja muille tarvittaville laitteille.

Tietoa sähköliittymän ja sähkökeskuksen rakentamisesta ja asentamisesta saat lataamalla Tornion Energian oppaan pientalorakentajille.

Lataa tästä urakoitsijoilta vaadittava rekisteritietojen ilmoituslomake.

Sähköliittymän rakentaminen

Liittymän rakentaminen perustuu asiakkaan ja Tornion Energia Oy:n allekirjoittamaan liittymissopimukseen.

Asiakkaan tulee toimittaa Tornion Energia Oy:n tekniseen neuvontaan kiinteistön pääkeskuskaavio ja asemakaavapiirros 1:200 tai 1:500.

Liittymismaksun hintaan sisältyy sähkökaapelin rakentaminen tontin rajalle ja sähkön kytkeminen kiinteistöön. Tontille tuleva maakaapeli toimitetaan eri maksusta. Vastuu kaapelin kunnosta tonttialueella kuuluu tontin omistajalle/haltijalle.

Maan kaivamisen yhteydessä tapahtuvasta kaapelirikosta vastaa aina kaivaja tai kaivutyön toimeksiantaja.

Liittymän rakentamisen yhteydessä asennetaan myös sähkömittari, joka jää Tornion Energia Oy:n omaisuudeksi. Asennustyöstä peritään maksu.

Sähkö kytketään kiinteistöön, kun liitettävät sähköasennukset ovat valmiit ja urakoitsija on tehnyt niitä koskevan käyttöönottotarkastuksen. Liittymän rakentamisen toimitusaika on noin pari viikkoa tilauksesta. Tornion Energia Oy rakentaa yhden liittymän tonttia kohden.

Liittymissopimus

Liittymissopimuksella liittyjä ja Tornion Energia Oy sopivat kirjallisesti liittyjän sähkönkäyttöpaikan ja Tornion Energia Oy:n jakeluverkon välisestä sähkönsiirtoyhteydestä.

Voit tehdä liittymissopimuksen toimipaikassamme:

Tornion Energia Oy
Asemakatu 5
95420 Tornio