Asiakaspalvelu

Sähkö- ja kaukolämpölaskutus

08 477 030

Tekninen asiakaspalvelu

Liittymäsopimukset
(ei laskutus)

040 186 2684

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Uutiset

Sähköverkon kehityssuunnitelma

13.07.2022 / 09:55

Energia-ala on murroksessa. Aiemmin sähkön kulutus ja tuotanto on ollut tasaista ja ennustettavaa. Ilmastotavoitteet pakottavat fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja lopulta päättämistä kokonaan. Siirrytään käyttämään uusiutuvia energiamuotoja. Nämä muutokset tuovat vaihtelevuutta sähköverkon käyttöön ja vaikuttavat sähköverkon kehittämiseen.

Tornion Energia on laatinut jakeluverkon kehittämissuunnitelman turvatakseen asiakkailleen laadukkaan sähköverkon tulevaisuudessakin. Kehittämissuunnitelmassa esitetään verkon nykytila sekä lähitulevaisuuden suunnitelmat. Verkonhaltijan on ylläpidettävä, käytettävä ja kehitettävä verkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin. Suunnitelma tuo asiakkaille tiedon verkostostrategiasta.

Kehityssuunnitelma


TORNIO EDELLÄKÄVIJÄNÄ – LAPIN ENSIMMÄINEN JÄTTEITÄ HYÖDYNTÄVÄ BIOKAASULAITOS TOTEUTUMASSA

30.06.2022 / 10:42

Tornion Energia Oy etenee määrätietoisesti kohti hiilineutraalin energian tuotantoa. Yhtiön tavoitteena on päästä aloittamaan paikallinen biokaasutuotanto 2024.

Tornion Energia Oy on Tornion kaupungin omistama osakeyhtiö. Yhtiö vastaa sähkönsiirrosta, sähkö- ja kaukolämpöverkon rakentamisesta ja ylläpidosta, sekä kaukolämmön tuotannosta Tornion kaupungin alueella. Yhtiön sähkö- ja kaukolämpötoiminta yltää yli vuosikymmenien, jopa yli sadan vuoden taakse. Yhtiö toimittaa asiakkailleen sähköä ja kaukolämpöä taloudellisesti sekä luotettavasti.

Tornion Energia Oy on ottanut tärkeän askeleen kohti biokaasulaitosinvestointia. Yhtiö osallistui tiiviisti Business Tornion hallinnoimaan Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeeseen, jonka myötä selvitettiin biokaasulaitoksen menestystä Meri-Lapin alueella. Hankkeen selvitystulokset ovat lupaavat ja yhtiö on käynnistänyt oman biokaasuhankkeen. Perustettava biokaasuyhtiö tulee toimimaan Tornion Energian tytäryhtiönä. Biokaasulaitokselle on myönnetty kesäkuussa ympäristölupa. Biokaasulaitoksen selvitystyötä tehdään tiiviisti yhdessä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa ja investointi tullaan tekemään yhteisenä. Biokaasulaitos tulee sijoittumaan jätekeskuksen läheisyyteen.

Biokaasulaitosinvestointi on tärkeä osa pohjoisen alueen kehittämistä kohti hiilineutraalia energian käyttöä, mutta myös mielenkiintoisena uutena suuntana yhtiön energiatoiminnalle. Energia-ala on vahvassa murrosvaiheessa ja vähähiilistä energiaa tarvitaan yhä enemmän. Erityisesti paikallisesti tuotettuna biokaasu on ympäristöystävällistä, koska silloin pystytään hyödyntämään alueelta löytyvät jätevirrat ja tuottamaan lähialueelle vähäpäästöistä energiaa ilman pitkiä kuljetusmatkoja, Tornion Energia Oy:n toimitusjohtaja Merja Nelimarkka summaa investoinnin hyötyjä.

Tornion Energialla on tavoite olla edistämässä ja mahdollistamassa vähäpäästöisen energian tuotantoa. Yhtiön on tärkeä olla tiiviisti mukana uusien mahdollisuuksien rakentamisessa, tähdentää Nelimarkka.

Suunnitellun biokaasulaitoksen vuosittainen tuotantokapasiteetti täydellä teholla olisi 13GWh. Biokaasua tuotettaisiin liikenne- ja teollisuuskäyttöön. Biokaasulaitoksen kokonaisinvestointi on 8-10 miljoonaa euroa. Tarkka investointiselvitys- ja suunnitelma laaditaan vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen tehdään lopullinen investointipäätös. Tavoitteena on, että biokaasua olisi saatavilla vuoden 2024 loppupuolella. Toteutuessaan biokaasulaitosinvestoinnin työllistämisvaikutukset ovat noin 10 henkilöä.


Jokivarrentien kaapelointi

20.05.2022 / 14:39

Aloitamme sähkökaapeleiden kaivuutyöt Jokivarrentien alueella yhteiskaivuuna Kaakamon Tietoverkko-osuuskunnan kanssa kesällä 2022, työt tulevat ajoittumaan useamman vuoden ajalle. Sähkökaapelit sijoitetaan pääasiassa samaan ojaan kuidun kanssa.

Lisätietoja:

Markku Ponkala p. 0400 832 911 markku.ponkala@tornionenergia.fi

Jori Simola p. 040 674 8747 jori.simola@tornionenergia.fi


Kaukokäyttöinen erotinasema

29.04.2022 / 12:41

Kyläjoelle asennettiin kauko-ohjattava kolmen erottimen erotinasema. Uudet erottimet helpottavat keskeytyksien rajaamista pienemmälle alueelle ja vähentävät näin keskeytyksien kestoa.


Datahub – energiayhtiöiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä

18.02.2022 / 09:33

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Datahubiin tallennetaan asiakas-, sopimus-, mittaus- ja käyttöpaikkatietoja kaikista Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Järjestelmän tietoja käyttävät noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.

Tietojen keskittäminen eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paikkaan tulee parantamaan sähköyhtiöiden tarjoamaa asiakaspalvelua, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti. Tämä nopeuttaa palvelua muun muassa sähkönmyyjää vaihdettaessa.

Datahub otetaan käyttöön Suomessa 21.2.2022 alkaen.

Valtakunnalliseen datahubiin siirtyminen on lakisääteistä kaikille sähköverkkoyhtiöille ja sähkönmyyjille. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Fingrid ylläpitää ja kehittää Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa.

Datahubin käyttöönoton yhteydessä nykyiset käyttöpaikkatunnukset korvataan uudenmallisilla 18 merkin mittaisilla GSRN-tunnuksilla 21.2. alkaen. Uuden käyttöpaikkatunnuksen löytää jatkossa laskulta ja Energiatili palvelusta.

Energiatili on käytettävissä järjestelmän käyttöönoton ajan, mutta toiminnallisuuksissa on rajoituksia 9.2.-21.2.2022 välisenä aikana.

– kulutustiedot näytetään vain 9.2.2022 saakka

– asiakas- ja sopimustiedot eivät päivity 9.2.2022-21.2.2022

– omien yhteystietojen päivittäminen on estetty 9.2-11.2.2022

– laskutiedot eivät päivity 9.2.2022-11.2.2022

– rekisteröityminen on estetty 9.2.2022-11.2.2022

Lisätietoa datahubista Fingridin verkkosivuilta