Asiakaspalvelu

Sähkö- ja kaukolämpölaskutus

08 477 030

Tekninen asiakaspalvelu

Liittymäsopimukset
(ei laskutus)

040 186 2684

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Uutiset

Tietoa sähköpulasta

28.10.2022 / 08:49

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta. Tällöin sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan kiertävin sähkökatkoin. Sähkökatkotilanteessa turvataan sähkön saanti alueellisesti tärkeän infran osalta kuten vedenjakelu, terveyskeskus, sairaalat yms.

Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta.   

1. Sähköpula mahdollinen

Sähköpula on mahdollinen, kun ennusteet näyttävät, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai vuorokautena. Fingrid saattaa joutua käyttämään varavoimalaitoksia siinä määrin, että ei kykene ylläpitämään Suomessa mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä eli tuotannon lisäystä tai kulutuksen pienentämistä, joka on aktivoitavissa 15 minuutin kuluessa.

2. Sähköpulan riski suuri

Sähköpulan riski on suuri, kun kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä, eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Fingrid on joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia turvaamaan sähkön riittävyyttä siinä määrin, että ei kykene ylläpitämään Suomessa mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä.

3. Sähköpula

Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta. Tällöin sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Paikalliset jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot kestävät kyseisellä alueella enimmillään pari tuntia. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle.

Lisätietoa sähköpulasta Fingridin verkkosivuilta

Sähköpulan aikana

Mikäli sähköpulariski on tiedossa, Fingrid tiedottaa ja uutisoi asiasta laajasti. Fingrid voi myös tiedottaa sähköpulan riskistä Tuntihinta -sovelluksessaan. Sovelluksesta näkee sähkön pörssihinnan tunneittain noin vuorokauden etukäteen. Mikäli käyttäjä pitää sovelluksen ilmoitukset päällä, sovellus lähettää viestin kun ollaan tilanteessa missä sähköpula on mahdollinen. Tällöin on vielä mahdollista välttää sähköpula vähentämällä kulutusta.

Tornion Energia tiedottaa sähköpulasta kotisivuillaan, Lapin Radiossa, paikallisissa sanomalehdissä sekä Facebook -sivuillaan. Sähköpula voi kuitenkin alkaa hyvinkin nopeasti, jolloin etukäteen tiedottaminen ei välttämättä ole mahdollista. Tällöin Fingrid antaa Tornion Energialle tiedon kuinka paljon tehoa täytyy rajoittaa, jonka jälkeen tehdään tarvittavat irtikytkennät kiertävinä katkoina. Yksittäiset sähkökatkot kestävät 1–2 tuntia.

Sähköpulan riskiä voidaan pienentää vähentämällä sähkön käyttöä. Arkisin kulutus on korkeimmillaan aamulla klo 8-10, iltapäivällä 16-17 ja illalla 18:30-20 välillä. Sähkönkäyttöä olisi hyvä vähentää etenkin kyseisinä aikoina.

Erilaisia sähkönsäästövinkkejä ja ohjeita sähköpulaan varautumiseen on kerätty mm. sivustoille Astetta Alemmas sekä 72tuntia.


Datahub – kulutustietojen seurantaan

28.10.2022 / 14:55

Nykyisen kulutusten seurantaan tarkoitetun Energiatilin toiminta päättyy 31.12.2022. Jo nyt kulutuksia voi seurata valtakunnallisesta asiakastietojärjestelmässä Datahubissa osoitteessa oma.datahub.fi. Suosittelemme myös tarkastamaan omat tiedot asiakkaan nimen alta löytyvästä kohdasta.

Ohessa ohjeet kulutustietojen seuraamiseen Datahubin kautta
Datahubin käyttö

Fingridin sivuilta löytyy enemmän tietoa Datahubin toiminnasta www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/


Kaukolämpöverkoston kuvaus

19.10.2022 / 08:33

Tornion Energia Oy varmistaa kaukolämmön toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoaan lämpökameran ja helikopterin avulla Tornion alueella lokakuun 2022 aikana. Lennot alkavat alustavasti keskiviikkona 19.10.2022.

Lämpökamerakuvien ja tietokoneanalyysien avulla tutkitaan maanpinnan lämpötilaeroja mahdollisten lämpövuoto- ja eristevauriokohtien paikantamiseksi.

Helikopterilennot tehdään auringonlaskun jälkeen, jolloin maanpinta on tasalämpöinen ja liikennettä kaduilla on vähän.

Tarkkaa ajankohtaa helikopterilennoille ei kyetä ilmoittamaan, koska lämpökamerakuvauslennoilla sääolosuhteiden on oltava hyvät, ei sadetta, matalaa pilveä tai kovaa tuulta.

Tornion Energia pahoittelee helikopterilentojen mahdollisesti aiheuttamaa ajoittaista meluhaittaa.

Lisätietoja asiasta antavat tarvittaessa:

Tornion Energia Oy
Antti-Eemeli Piippo, kaukolämpöpäällikkö
puh. 0443635354

GridJet Oy
Pekka Ristolainen
puh. 0400 221 331


Sähköverkon kehityssuunnitelma

13.07.2022 / 09:55

Energia-ala on murroksessa. Aiemmin sähkön kulutus ja tuotanto on ollut tasaista ja ennustettavaa. Ilmastotavoitteet pakottavat fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja lopulta päättämistä kokonaan. Siirrytään käyttämään uusiutuvia energiamuotoja. Nämä muutokset tuovat vaihtelevuutta sähköverkon käyttöön ja vaikuttavat sähköverkon kehittämiseen.

Tornion Energia on laatinut jakeluverkon kehittämissuunnitelman turvatakseen asiakkailleen laadukkaan sähköverkon tulevaisuudessakin. Kehittämissuunnitelmassa esitetään verkon nykytila sekä lähitulevaisuuden suunnitelmat. Verkonhaltijan on ylläpidettävä, käytettävä ja kehitettävä verkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin. Suunnitelma tuo asiakkaille tiedon verkostostrategiasta.

Kehityssuunnitelma


TORNIO EDELLÄKÄVIJÄNÄ – LAPIN ENSIMMÄINEN JÄTTEITÄ HYÖDYNTÄVÄ BIOKAASULAITOS TOTEUTUMASSA

30.06.2022 / 10:42

Tornion Energia Oy etenee määrätietoisesti kohti hiilineutraalin energian tuotantoa. Yhtiön tavoitteena on päästä aloittamaan paikallinen biokaasutuotanto 2024.

Tornion Energia Oy on Tornion kaupungin omistama osakeyhtiö. Yhtiö vastaa sähkönsiirrosta, sähkö- ja kaukolämpöverkon rakentamisesta ja ylläpidosta, sekä kaukolämmön tuotannosta Tornion kaupungin alueella. Yhtiön sähkö- ja kaukolämpötoiminta yltää yli vuosikymmenien, jopa yli sadan vuoden taakse. Yhtiö toimittaa asiakkailleen sähköä ja kaukolämpöä taloudellisesti sekä luotettavasti.

Tornion Energia Oy on ottanut tärkeän askeleen kohti biokaasulaitosinvestointia. Yhtiö osallistui tiiviisti Business Tornion hallinnoimaan Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeeseen, jonka myötä selvitettiin biokaasulaitoksen menestystä Meri-Lapin alueella. Hankkeen selvitystulokset ovat lupaavat ja yhtiö on käynnistänyt oman biokaasuhankkeen. Perustettava biokaasuyhtiö tulee toimimaan Tornion Energian tytäryhtiönä. Biokaasulaitokselle on myönnetty kesäkuussa ympäristölupa. Biokaasulaitoksen selvitystyötä tehdään tiiviisti yhdessä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa ja investointi tullaan tekemään yhteisenä. Biokaasulaitos tulee sijoittumaan jätekeskuksen läheisyyteen.

Biokaasulaitosinvestointi on tärkeä osa pohjoisen alueen kehittämistä kohti hiilineutraalia energian käyttöä, mutta myös mielenkiintoisena uutena suuntana yhtiön energiatoiminnalle. Energia-ala on vahvassa murrosvaiheessa ja vähähiilistä energiaa tarvitaan yhä enemmän. Erityisesti paikallisesti tuotettuna biokaasu on ympäristöystävällistä, koska silloin pystytään hyödyntämään alueelta löytyvät jätevirrat ja tuottamaan lähialueelle vähäpäästöistä energiaa ilman pitkiä kuljetusmatkoja, Tornion Energia Oy:n toimitusjohtaja Merja Nelimarkka summaa investoinnin hyötyjä.

Tornion Energialla on tavoite olla edistämässä ja mahdollistamassa vähäpäästöisen energian tuotantoa. Yhtiön on tärkeä olla tiiviisti mukana uusien mahdollisuuksien rakentamisessa, tähdentää Nelimarkka.

Suunnitellun biokaasulaitoksen vuosittainen tuotantokapasiteetti täydellä teholla olisi 13GWh. Biokaasua tuotettaisiin liikenne- ja teollisuuskäyttöön. Biokaasulaitoksen kokonaisinvestointi on 8-10 miljoonaa euroa. Tarkka investointiselvitys- ja suunnitelma laaditaan vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen tehdään lopullinen investointipäätös. Tavoitteena on, että biokaasua olisi saatavilla vuoden 2024 loppupuolella. Toteutuessaan biokaasulaitosinvestoinnin työllistämisvaikutukset ovat noin 10 henkilöä.