Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Kauko­lämmön­tuotanto

Kaukolämmön perusenergia tuotetaan Tornion Voima Oy CHP voimalaitoksella. Lämpöä tuotetaan turpeella, biopolttoaineella ja häkäkaasulla, sekä lämmöntuotannon tarpeen mukaan Pirkkiön kiinteänpolttoaineen lämpölaitoksella.

Tornion Energialla on omaa kevytöljykattilatehoa vara- ja huippukäytössä yhteensä 42 MW Aukiokadun ja Juhannussaaren lämpökeskuksissa.

Vuonna 2023 asiakkaille toimitetusta kokonaisenergiamäärästä oli 34,7 % turpeella, 64,4 % biopolttoaineella ja 0,9 % polttoöljyllä tuotettua.

Kaukolämmönpäästökerroin vuonna 2023 on 180,19 kgCO2/MWh