Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Puunkaatoapu

Kasvaako puu liian lähellä sähkölinjaa?

Raivaamme sähkölinjojen johtoalueet määräajoin vähentääksemme sähkökatkoja. Tämän lisäksi maanomistajilla voi tulla tarvetta kaataa puita sähköjohtojen läheisyydessä. Lisätietoja vierimetsänhoidosta.

Kun raivaat puita sähkölinjojen läheisyydessä, vähimmäisetäisyys pienjännitejohtoon on kaksi metriä ja suurjännitejohtoon (keskijännite) kolme metriä. Vähimmäisetäisyys tarkoittaa ihmisen kehon osan, käsiteltävän työkalun tai kaadettavan puun oksien vähimmäisetäisyyttä sähköjohdosta. Mikäli mainitut vähimmäisetäisyydet eivät toteudu, työssä tarvitaan sähköalan ammattihenkilön apua.

Puunkaatoapua tarvittaessa

Annamme pyydettäessä puunkaatoapua kun on vaarana, että kaadettava puu voi kaatuessaan vaurioittaa sähköjohtoja tai puunkaatajalla on sähkötapaturman riski. Tilaa puunkaatoapu työjärjestelyjen vuoksi vähintään kaksi viikkoa ennen toteutuspäivää. Puunkaatoapu on maksutonta. Puunkaatoapu on avustamista, puun kaatamisen ja jatkokäsittelyn hoitaa tilaaja. Tilaaja hankkii myös tarvittavat puunkaatoluvat. Valvomme, opastamme ja autamme puunkaadossa pääasiassa tavanomaisia apuvälineitä käyttäen.

Kaatoapua voit tiedustella numerosta 020 366 020.

Arvioimme puunkaatoavun tarpeen aina tapauskohtaisesti.

Turvallisuus on pääasia

Puu kaatuessaan sähkölinjaan aiheuttaa aina sähkötapaturman riskin ja sähkökatkos voi olla huomattavan laaja. Kysy apua tarvittaessa. 

Puun kaatuessa sähköjohtoon, puuhun ei saa koskea sähköiskun vaaran vuoksi. Poistu puun läheisyydestä tasajalkaa hyppien ja soita välittömästi vikapäivystykseemme, puh. 020 366 020. Vartioi, ettei puun läheisyyteen pääse ihmisiä, eikä eläimiä.