Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Biokaasu

Nordic Biogas Oy

Tornion Energia Oy on perustanut 100%:n tytäryhtiön, Nordic Biogas Oy:n kesällä 2022. Yhtiö selvittää biokaasulaitoksen taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä Meri-Lapin alueella yhdessä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa.  

Yhtiö on saanut ympäristöluvan biokaasulaitokselle Perämeren Jätehuollon ylläpitämän Jätekeskus Jäkälän yhteyteen. Jäkälän jätekeskus nähdään Meri-Lapin alueella biokaasulaitoksen potentiaalisimpana sijoitusvaihtoehtona sen keskeisen sijainnin ja syötteiden osalta. Lisäksi lähialueella on merkittävä määrä teollisuutta, jotka voivat hyödyntää biokaasua omissa logistisissa ratkaisuissaan sekä energian tuotannossa. 

Jätekeskus Jäkälän jätteenkäsittelylaitos sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Tornion keskustasta. Kaikki Perämeren Jätehuollon toimialueen jätteiden käsittely on keskitetty Jätekeskus Jäkälään. Perämeren Jätehuolto Oy:n omistajina ovat lähialueen kunnat Tornio, Kemi, Keminmaa, Ylitornio ja Tervola. Hanke on tarkoitus toteuttaa alueellisena yhteistyönä sekä edistää alueellista kiertotaloutta ja vihreää siirtymää. 

Biokaasulaitos on suunniteltu syötteiden koostumusten mukaan 2-linjaiseksi laitokseksi, jossa käsitellään omana linjanaan a) yhdyskuntien, kaupan ja teollisuuden biojätteet sekä b) jätevesilietteet. Lisäksi myös maatalouden lietteitä voidaan käyttää kapasiteetin sallimissa rajoissa niin sanottuina lisäsyötteinä.  

Suunniteltu biokaasulaitos mahdollistaisi koko Lapin liikennebiokaasustrategian toteuttamisen, sillä laitos tuottaisi biokaasua 3–4 jakeluaseman tarpeisiin. Biokaasun nesteytys mahdollistaisi nesteytetyn biokaasun myynnin sekä teollisuudelle, että raskaalle liikenteelle.