Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Oma sähköntuotanto

Mikrotuotantolaitokset, kuten aurinkopaneelit ja pienet tuulivoimalat yleistyvät nopeasti myös Pohjois-Suomessa. Tornion Energia Oy:n tehtävänä on tarjota luotettava verkko ja taata sähkön jakelun toiminta ja turvallisuus myös tuotannon liittämisen jälkeen.

Saat lisätietoa sähkön mikrotuotannosta ja sen liittämisestä sähköverkkoon näiltä sivuilta. Jos suunnittelet suuremman tuotantolaitteiston hankintaa ja sen verkkoon liittämistä, ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

Mikrotuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettävää pientä sähköntuotantolaitteistoa, kuten aurinkopaneeleja tai tuulivoimalaa, jonka näennäisteho on enintään 100 kilovolttiampeeria. Yleisesti mikrotuotannolla tuotettu sähkö kulutetaan kodin omissa sähkölaitteissa tai -lämmityksessä.

Oma sähköntuotanto on myös mahdollista liittää jakeluverkkoon ja myydä omasta käytöstä ylijäänyt sähkö valitsemallesi sähkön myyntiyhtiölle.

Mikrotuotantoa varten ei tarvitse rakentaa tai vahvistaa sähköverkkoa, jos tuotanto liitetään sähkönkulutuspaikan yhteyteen ja liitettävä teho jää kulutuspaikan tehoa pienemmäksi. Jos tuotantoteho ylittää kulutusliittymän koon, verkkoa voidaan joutua vahvistamaan. Mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

Oman tuotannon liittäminen sähköverkkoon

Kun suunnittelet oman mikrotuotantolaitteiston hankintaa ja verkkoon liittämistä, etene seuraavan kolmen askeleen mukaisesti:

Tuotantolaitteiston ja lupien hankinta

Oman tuotannon sähköverkkosopimuksen tekeminen

Kytkentä ja kunnossapito

Pientuotantolaitteiston ja/tai sähkövaraston liittäminen sähköverkkoon -yleistietolomake