Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Tornion Energia Oy historia

PERUSTAMINEN

Sähkölaitoksia alettiin rakentaa Suomeen 1880-luvun lopussa. Kun Tornioon perustettiin sähkölaitos vuonna 1911, oli se tiettävästi pohjoisin maan sähkölaitoksista.

Torniolaiset toivoivat pitkään sähkölaitoksen perustamista kaupunkiin ja olivat jopa itse valmiita perustamaan sähköaseman osakeyhtiömuotoisena. Vaihtoehtoina oli myöntää sähkölaitoslupa yksityiselle yhtiölle tai perustaa laitos kunnallisena. Vaihtoehdot haluttiin miettiä tarkkaan ja Tornion kaupungin valtuusmiehet valitsivat nelimiehisen komitean selvittämään mikä olisi paras vaihtoehto Tornion kannalta.

Tornioon perustettiin 8.8.1911 kunnallinen sähkölaitos. Sähkölaitoksen perustaminen kunnalliselta pohjalta oli hieman poikkeuksellista Suomen ja koko Euroopan sähkölaitoksen alkuvaiheita tarkastaeltessa. Monet laitoksista perustettiin ensin yksityiseltä pohjalta. Ensimmäinen sähkölaitos sijoitettiin Berginniemeen Torniojoen rannalle.

Torniossa sähkölaitos tuotti toimintansa alkuvuosina kaiken tarjoamansa virran dieselkoneiston avulla. Diesel-koneen tuottama virta tuli kalliiksi jo 1910-luvun lopulla eikä riittänyt turvamaan sähkön tarjontaa kaupungissa. 1920-luvulla päätettiin alkaa ostamaan virtaa Ruotsista Ekfors yhtiöltä. Dieselkoneisto siirtyi tuolloin varakoneistoksi aina 1950-luvulle saakka, kunnes varavoimakoneisto myytiin pois. Tornion kaupungin sähkölaitos keskittyi jo 1920-luvulla pääsääntöisesti sähkön siirto- ja jakelutoimintaan. Myöhemmin virtaa alettiin ostamaan myös muilta yhteistyökumppaneilta.

Sähkölaitoksen henkilökunta hoiti työnsä varsin pitkään ilman teknologisia apuvälineitä tai työtä helpottavia laitteita. Ensimmäinen auto sähkölaitokselle hankittiin vasta vuonna 1951, kun verkosto oli laajentunut niin suurelle alueelle, ettei työmaille enää kannattanut kulkea polkupyörillä. Ennen auto-aikaa pylväisen siirtämisessä käytettiin apuna paikallisia hevosmiehiä ja heille maksettiin korvaus hevosvoiman käytöstä.

Alkuvaiheista vuodelta 1911 vuoteen 1969 on Tornion sähkösektorilla tapahtunut paljon. Sähkölaitoksen toiminnan alussa pystytetystä muutamasta sähköisestä katulampusta on kehitetty koko kaupugin kattava verkosto, joka tuottaa lämpövoimaa, sekä tarjoaa valaistukseen ja voimantarpeisiin sähköä kuluttajilleen. Väkiluvun kasvaessa ja kaupugin ja yrityselämän laajetessa sähköntarjonta on pyritty aina järjestelmään resurssien mukaan mahdollisimman hvin. Sodista ja muista vastoin käymisistä huolimatta on sähköhuolto kaupungissa toiminut lyhyitä käyttökeskeytyksiä lukuun ottamatta, ja varsin pitkään vielä suhteellisen pienellä henkilöstömäärällä, hyvin.

1970-luku ja öljykriisi

1970-luvulla sähkölaitoksen päähuomio suunnattiin Torniossa sähkönjakeluun. Öljykriisi koetteli Suomea ja koko maailmaa vuoden 1973 lopulla, ja öljyn hinta moninkertaistui. Ennen öljykriisiä oli öljylämmitys halvempaa kuin sähkölämmitys, mutta kriisin jälkeen kustannussuhde muuttui. Muutamassa vuodessa suurin osa uusista Suomessa rakennetuista pientaloista oli varustettu sähkölämmittimillä. 1970-luvun lopulla Suomen energiapolitiikan keskeisimpiä tavoitteita oli öljyriippuvuuden pienentäminen suosimalla kotimaisia energialähteitä. Tämä oli Torniossa haastavaa. Sähkölaitostoimintaa pyrittiin Torniossa kehittämään jatkuvasti. Kuntaliitoksen myötä oli mahdollista yhdistää Tornion ja Alatornion sähkölaitoksen toiminta vuonna 1976.

Sähkölaitoksesta energialaitokseksi

Sähkölaitoksen muuttuminen energialaitokseksi merkitsi, että laitokset ovat valmiita huolehtimaan kaikesta toiminta-alueensa keskitetystä energiahuollosta. Vuoden 1981 alussa sähkölaitoksen nimi muutettiin energialaitokseksi. Kaupunki aloitti tuolloin myös kaukolämpötoiminnan.

Uusi sähkömarkkinalaki voimaan vuonna 1995

Vuonna 1995 tuli voimaan uusi sähkömarkkinalaki, jonka tarkoituksena oli sähkön mahdollisimman halpa kuluttajahinta. Sen saavuttamiseksi vapautettiin sähkö vapaaseen kilpailuun ja aloitettiin sähkön jakelutoiminnan kustannuskirjanpidon seuranta.

Sähkömarkkinalain mukaisesti energialaitoksen toiminnat eriytettiin Torniossa toiminnallisesti ja kirjanpidollisesti neljäksi yksiköksi: asiakas-, verkosto-, kaukolämpö- ja asennustoiminta.

Tornion Energia yhtiöitettiin vuonna 2002

Vuosi 2001 toi muutoksia energialaitostoimintaan. 1.6.2001 Tornion kaupungin energialaitos, yhdessä muiden Meri-Lapin energiayhtiöiden ja Oulun Energian kanssa, perustivat yhteisen sähkönmyyntiyhtiön. Yhtiön nimeksi tuli Oulun Sähkönmyynti Oy. Sähkönmyyntitoiminta siirrettiin perustettuun yhtiöön. Tämä oli Tornion energialaitoksen toiminnassa merkittävä muutos.

Vuonna 2002 Tornion kaupunki yhtiöitti energialaitoksen. Näin syntyi Tornion Energia Oy. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 100 prosenttia.

Tornion Energia Oy:n 100-vuotisen historian kunniaksi kirjoitettiin kirja
”Kun Tornio päästettiin pahasta – pimeän pelosta”

Tornion kaupungin sähkölaitoksen vaiheet vuodesta 1911 vuoteen 2011

Kirjan on laatinut Anniina Sunnari-Pietikäinen

Voit lukea kirjan yllä olevasta linkistä sähköisessä muodossa. Kirja on myös lainattavissa Tornion kaupungin kirjastossa.