Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Kaukolämpö lämmittää Torniolaisia koteja

Kaukolämpö on lämmitysmuoto, joka säästää energiaa ja pitää ympäristön puhtaana, kaukolämpö merkitsee myös asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen lämmitysmuoto kun lämmityslaitteita käytetään oikein ja harkitusti. Energiaa säästyy ilman, että terveellisen asumisen vaatimuksista tarvitsee tinkiä.

Torniossa kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaisuudessaan kotimaisilla polttoaineilla (turpeella ja hakkeella). Kaukolämpö lisää taajamien asumisviihtyvyyttä, sillä savuavien piippujen asemasta Torniossa lämmityssavut nousevat keskitetysti ja tarkan valvonnan alaisena. 

Energiateollisuuden keräämän hintavertailun mukaan Tornion Energian kaukolämmönhinta sijoittuu kaikkien kaukolämpöä tuottavien yhtiöden hintavertailussa edullisimpien joukkoon.

PUHDASTA ENERGIAA SINULLE JA PERHEELLESI. KAUKOLÄMPÖ MERKITSEE ENERGIAN- JA YMPÄRISTÖNSÄÄSTÖÄ.

Kaukolämpöverkko rakennetaan maanpinnan alle yhdessä muiden maanalaisten johtojen kanssa, minkä jälkeen siirto- ja jakelujohtojen ympäristövaikutus on lähinnä vähäinen lämpövuoto maaperään. Kaukolämmön menoputkissa virtaa talven kylmimpinä päivinä yli sata-asteista vettä. Putkien mahdollinen vaurioituminen ei yleensä aiheuta vaaraa ympäristölle, sillä useimmiten vesi purkautuu pintavesiviemäreihin tai ojiin.