Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Sähköverkon kehittämissuunnitelma

Energia-ala on murroksessa. Aiemmin sähkön kulutus ja tuotanto on ollut tasaista ja ennustettavaa. Ilmastotavoitteet pakottavat fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja lopulta päättämistä kokonaan. Fossiilisista polttoaineista siirrytään käyttämään uusiutuvia energiamuotoja. Nämä muutokset tuovat vaihtelevuutta sähköverkon käyttöön ja vaikuttavat sähköverkon kehittämiseen.

Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain 588/2013 52 §:n 5 momentin nojalla verkkoyhtiöitä tekemään kehittämissuunnitelman koko jakeluverkkoalueellensa. Tätä on myöhemmin täydennetty määräyksellä 3167/000002/2023. Tornion Energia on laatinut jakeluverkon kehittämissuunnitelman turvatakseen asiakkailleen laadukkaan sähköverkon tulevaisuudessakin. Kehittämissuunnitelmassa esitetään verkon nykytila sekä lähitulevaisuuden suunnitelmat. Verkonhaltijan on ylläpidettävä, käytettävä ja kehitettävä verkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin. Suunnitelma tuo asiakkaille tiedon verkostostrategiasta.

Kehityssuunnitelma luettavissa tästä.