Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Datahub – energiayhtiöiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä

18.02.2022 / 09:33

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä. Datahubiin tallennetaan asiakas-, sopimus-, mittaus- ja käyttöpaikkatietoja kaikista Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Järjestelmän tietoja käyttävät noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.

Tietojen keskittäminen eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paikkaan tulee parantamaan sähköyhtiöiden tarjoamaa asiakaspalvelua, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti. Tämä nopeuttaa palvelua muun muassa sähkönmyyjää vaihdettaessa.

Datahub otetaan käyttöön Suomessa 21.2.2022 alkaen.

Valtakunnalliseen datahubiin siirtyminen on lakisääteistä kaikille sähköverkkoyhtiöille ja sähkönmyyjille. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Fingrid ylläpitää ja kehittää Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa.

Datahubin käyttöönoton yhteydessä nykyiset käyttöpaikkatunnukset korvataan uudenmallisilla 18 merkin mittaisilla GSRN-tunnuksilla 21.2. alkaen. Uuden käyttöpaikkatunnuksen löytää jatkossa laskulta ja Energiatili palvelusta.

Energiatili on käytettävissä järjestelmän käyttöönoton ajan, mutta toiminnallisuuksissa on rajoituksia 9.2.-21.2.2022 välisenä aikana.

– kulutustiedot näytetään vain 9.2.2022 saakka

– asiakas- ja sopimustiedot eivät päivity 9.2.2022-21.2.2022

– omien yhteystietojen päivittäminen on estetty 9.2-11.2.2022

– laskutiedot eivät päivity 9.2.2022-11.2.2022

– rekisteröityminen on estetty 9.2.2022-11.2.2022

Lisätietoa datahubista Fingridin verkkosivuilta