Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Lasten ja nuorten liikunnan ja harrastusten tukeminen

25.10.2023 / 00:00

Tornion Energia Oy tukee vuosittain torniolaisten lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Avustus on tarkoitettu kulttuuri- ja liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Yhteistyökumppaneiksi valitaan hakemusten perusteella yleishyödyllisiä, humanitäärisiä, kulttuuria tai urheilua edistäviä yhdistyksiä, järjestöjä, tapahtumia tms.

Avustushakemuksen voi jättää 30.11.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: hakemus@tornionenergia.fi

Avustukseen varataan vuosittain enimmäismääräraha. Avustus myönnetään vastikkeellisena (esim. mainos) ja siitä tehdään kirjallinen sopimus.

Avustuspäätökset tehdään 22.12.2023 mennessä.