Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Sähkön mittaus

Tornion Energia Oy vastaa sähkönjakeluverkko alueensa sähkönkulutuksen ja -tuotannon mittauksista sekä mittauslaitteista. Mittaukset perustuvat tuntimittaukseen ja mittaustiedon etäluentaan. Tuntimittauksessa mittaustietojen rekisteröinti tapahtuu tunnin jaksoissa.

Tuntimittauksesta siirrytään varttimittaukseen viimeistään 1.1.2029, jolloin sähkönkulutus ja -tuotanto rekisteröityy 15 minuutin jaksoissa. Tornion Energian jakeluverkkoalueella siirrytään vaiheittain varttimittaukseen keväästä 2023 alkaen.

Sähkönkäyttöpaikan sähköenergia mitataan ns. suoralla mittaustavalla, jos käyttöpaikan noususulake on 63 A tai pienempi. Yli 63 A:n käyttöpaikan sähkö mitataan epäsuorasti eli käytetään virtamuuntajia ja mittarin osoittama lukema pitää kertoa muuntajakytkennän muuntokertoimella. Virtamuuntajilla liitetyt mittaukset pyritään saamaan suositusten mukaisesti tehosähkötariffiin, jossa energian lisäksi mitataan myös teho.

Verkkopalvelu tuotteet

Yksinkertaisin sähkön mittaustapa on yleissähkö, jossa perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan.

Aikasähkössä perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja energialla on kaksi hintaa: päiväsähkö klo 7–22 ja yösähkö klo 22–7.

Kausisähkössä perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja energialla on kaksi hintaa: talviarkipäivä ja muu aika. Talviarkipäivän aikaa on 1.11–31.3 klo 7–22 arkipäivisin. Vuoden muut tunnit ovat ns. muuta aikaa.

Tehosähkön perusmaksu on kiinteä ja sulakekoosta riippumaton. Tehonkäyttö mitataan tunnin keskitehona ja laskutetaan erillisellä tehomaksulla kahden suurimman tuntitehon keskiarvoa käyttäen. Tehosähkössä on kaksi energian hintaa: talviarkipäivä ja muu aika. Tuntiajat ovat samat kuin kausisähkössä.

Keskijänniteliittyjien sähkönsiirtoon sovelletaan keskijännitetehosähkön siirtohintoja, jotka ovat rakenteeltaan samanlaiset kuin pienjännitteellä.

Sähkön etäluenta

Etämittareiden toimintaa seurataan verkkoyhtiöstä. Esimerkiksi, jos etämittarilta häviää jännite, eikä sitä näin ollen voida etälukea, tulee siitä tieto verkkoyhtiöön. Tämmöisissä tapauksissa olisi tärkeää, että asiakas ei katkaise sähköjään pääkytkimellä vaan mittarissa olevalla katkopainikkeella. Tällöin hälytystä ei tule ja mittari voidaan etälukea. Tämä tulisi huomioida erityisesti vapaa-ajan asunnoissa, mistä asiakas usein katkaisee sähköt poissaolon ajaksi.

Etämittareiden avulla ohjataan sähkölämmittäjien lämminvesivaraajan ja lattialämmitysten päällekytkemistä. Vaikka yösähkö kytkeytyy päälle klo 22:00, viivästytetään em. yökuormia mittarin viivelaitteella. Viiveaika on satunnaisesti 1–90 minuuttia ja mittauslaitejärjestelmä tekee valinnan satunnaisesti. Porrastuksella pyritään siihen, etteivät kaikki lämmitysjärjestelmät mene yhtä aikaa päälle. Viiveestä ei ole haittaa asiakkaalle, sillä yleensä varaavat lämmitysjärjestelmät eivät tarvitse yösähkön yhdeksän tunnin latausaikaa.

Ohjeita etäluettavan mittarin käyttöön:

Aidon 7550 Aidon 7534 Aidon 6511 E120LiME

Omaa kulutustaan pääsee seuraamaan Fingridin Datahub verkkopalvelussa.

Sähkömittarin tarkastuspyyntö

Mittariasentajamme suorittavat sähkömittareiden tarkistuksia asiakkaiden pyynnöstä. Tarkistus on maksuton, jos tarkistuksessa todetaan virheen olevan vähintään kaksi kertaa mittarin tarkkuusluokan veloituksen määrittävillä kuormituksilla. Mikäli mittauksesta ei todeta virhettä peritään tarkastuksesta hinnaston mukainen maksu.

Ota yhteyttä:

Asiakaspalvelu puh. 08 477 030

Email: tekninenasiakaspalvelu@tornionenergia.fi