Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Teollisuuden sähköveron aleneminen

05.02.2021 / 09:26

Teollisuuden sähkövero aleni EU:n minimitasolle 1.1.2021 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt valtioneuvoston eduskunnalle antaman hallituksen ehdotuksen energiaverotuksen muutoksista. Päätöksen mukaan teollisuuden sähköveroluokan II veroa alennettiin 0,69 sentistä EU:n vähimmäis-verotasolle 0,05 senttiin kilowattitunnilta. Päätöksessä ei ole kaivostoimintaa koskevia erillisratkaisuja, joten kaivostoiminta säilyy toistaiseksi II veroluokassa.

Sähkövero II-veroluokassa on 0,07812 snt/kWh (sis. alv 24% ja huoltovarmuusmaksun). Ennen muutosta sähkövero oli 0,87172 snt/kW (sis. alv 24% ja huoltovarmuusmaksun).

Asiakas on oikeutettu veroluokkaan 2, jos käyttöpaikalla harjoitetaan sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista teollisuutta tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä.

Teollisen valmisteveron alaisen toimijan tulee rekisteröityä tuensaajaksi valmisteverotuksessa. Sähköverkkoyhtiölle on lisäksi annettava kirjallinen vakuutus kuulumisesta sähköveroluokkaan 2.

Rekisteröidy tuensaajaksi tästä