Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Tietoa sähköpulasta

28.10.2022 / 08:49

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähköpula tarkoittaa tilannetta, jossa sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta. Tällöin sähkön käyttöä joudutaan rajoittamaan kiertävin sähkökatkoin. Sähkökatkotilanteessa turvataan sähkön saanti alueellisesti tärkeän infran osalta kuten vedenjakelu, terveyskeskus, sairaalat yms.

Fingridillä on mahdollisen sähköpulan varalle kolmiportainen menettely, joka kuvaa tilanteen vakavuusastetta.   

1. Sähköpula mahdollinen

Sähköpula on mahdollinen, kun ennusteet näyttävät, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai vuorokautena. Fingrid saattaa joutua käyttämään varavoimalaitoksia siinä määrin, että ei kykene ylläpitämään Suomessa mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä eli tuotannon lisäystä tai kulutuksen pienentämistä, joka on aktivoitavissa 15 minuutin kuluessa.

2. Sähköpulan riski suuri

Sähköpulan riski on suuri, kun kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä, eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Fingrid on joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia turvaamaan sähkön riittävyyttä siinä määrin, että ei kykene ylläpitämään Suomessa mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä.

3. Sähköpula

Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta. Tällöin sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Paikalliset jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot kestävät kyseisellä alueella enimmillään pari tuntia. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle.

Lisätietoa sähköpulasta Fingridin verkkosivuilta

Sähköpulan aikana

Mikäli sähköpulariski on tiedossa, Fingrid tiedottaa ja uutisoi asiasta laajasti. Fingrid voi myös tiedottaa sähköpulan riskistä Tuntihinta -sovelluksessaan. Sovelluksesta näkee sähkön pörssihinnan tunneittain noin vuorokauden etukäteen. Mikäli käyttäjä pitää sovelluksen ilmoitukset päällä, sovellus lähettää viestin kun ollaan tilanteessa missä sähköpula on mahdollinen. Tällöin on vielä mahdollista välttää sähköpula vähentämällä kulutusta.

Tornion Energia tiedottaa sähköpulasta kotisivuillaan, Lapin Radiossa, paikallisissa sanomalehdissä sekä Facebook -sivuillaan. Sähköpula voi kuitenkin alkaa hyvinkin nopeasti, jolloin etukäteen tiedottaminen ei välttämättä ole mahdollista. Tällöin Fingrid antaa Tornion Energialle tiedon kuinka paljon tehoa täytyy rajoittaa, jonka jälkeen tehdään tarvittavat irtikytkennät kiertävinä katkoina. Yksittäiset sähkökatkot kestävät 1–2 tuntia.

Sähköpulan riskiä voidaan pienentää vähentämällä sähkön käyttöä. Arkisin kulutus on korkeimmillaan aamulla klo 8-10, iltapäivällä 16-17 ja illalla 18:30-20 välillä. Sähkönkäyttöä olisi hyvä vähentää etenkin kyseisinä aikoina.

Erilaisia sähkönsäästövinkkejä ja ohjeita sähköpulaan varautumiseen on kerätty mm. sivustoille Astetta Alemmas sekä 72tuntia.