Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

TORNIO EDELLÄKÄVIJÄNÄ – LAPIN ENSIMMÄINEN JÄTTEITÄ HYÖDYNTÄVÄ BIOKAASULAITOS TOTEUTUMASSA

30.06.2022 / 10:42

Tornion Energia Oy etenee määrätietoisesti kohti hiilineutraalin energian tuotantoa. Yhtiön tavoitteena on päästä aloittamaan paikallinen biokaasutuotanto 2024.

Tornion Energia Oy on Tornion kaupungin omistama osakeyhtiö. Yhtiö vastaa sähkönsiirrosta, sähkö- ja kaukolämpöverkon rakentamisesta ja ylläpidosta, sekä kaukolämmön tuotannosta Tornion kaupungin alueella. Yhtiön sähkö- ja kaukolämpötoiminta yltää yli vuosikymmenien, jopa yli sadan vuoden taakse. Yhtiö toimittaa asiakkailleen sähköä ja kaukolämpöä taloudellisesti sekä luotettavasti.

Tornion Energia Oy on ottanut tärkeän askeleen kohti biokaasulaitosinvestointia. Yhtiö osallistui tiiviisti Business Tornion hallinnoimaan Lapin kaasutaloussuunnitelma -hankkeeseen, jonka myötä selvitettiin biokaasulaitoksen menestystä Meri-Lapin alueella. Hankkeen selvitystulokset ovat lupaavat ja yhtiö on käynnistänyt oman biokaasuhankkeen. Perustettava biokaasuyhtiö tulee toimimaan Tornion Energian tytäryhtiönä. Biokaasulaitokselle on myönnetty kesäkuussa ympäristölupa. Biokaasulaitoksen selvitystyötä tehdään tiiviisti yhdessä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa ja investointi tullaan tekemään yhteisenä. Biokaasulaitos tulee sijoittumaan jätekeskuksen läheisyyteen.

Biokaasulaitosinvestointi on tärkeä osa pohjoisen alueen kehittämistä kohti hiilineutraalia energian käyttöä, mutta myös mielenkiintoisena uutena suuntana yhtiön energiatoiminnalle. Energia-ala on vahvassa murrosvaiheessa ja vähähiilistä energiaa tarvitaan yhä enemmän. Erityisesti paikallisesti tuotettuna biokaasu on ympäristöystävällistä, koska silloin pystytään hyödyntämään alueelta löytyvät jätevirrat ja tuottamaan lähialueelle vähäpäästöistä energiaa ilman pitkiä kuljetusmatkoja, Tornion Energia Oy:n toimitusjohtaja Merja Nelimarkka summaa investoinnin hyötyjä.

Tornion Energialla on tavoite olla edistämässä ja mahdollistamassa vähäpäästöisen energian tuotantoa. Yhtiön on tärkeä olla tiiviisti mukana uusien mahdollisuuksien rakentamisessa, tähdentää Nelimarkka.

Suunnitellun biokaasulaitoksen vuosittainen tuotantokapasiteetti täydellä teholla olisi 13GWh. Biokaasua tuotettaisiin liikenne- ja teollisuuskäyttöön. Biokaasulaitoksen kokonaisinvestointi on 8-10 miljoonaa euroa. Tarkka investointiselvitys- ja suunnitelma laaditaan vuoden 2022 aikana, jonka jälkeen tehdään lopullinen investointipäätös. Tavoitteena on, että biokaasua olisi saatavilla vuoden 2024 loppupuolella. Toteutuessaan biokaasulaitosinvestoinnin työllistämisvaikutukset ovat noin 10 henkilöä.