Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

HAN-portti

HAN-portti (Home Area Network) eli kotiautomaatioliitäntä on uusissa älykkäissä sähkömittareissa oleva ominaisuus, joka mahdollistaa asiakkaalle sähkömittarin luennan omaan käyttöön. Tyypillisiä käyttökohteita ovat erilaiset kotiautomaatiojärjestelmät ja ajoneuvojen älykkäät latauslaitteet.

Kuva 1. HAN-portti Aidonin etäluettavassa sähkömittarissa.

Tornion Energia aktivoi HAN-portti toiminnon mittarille asiakkaan pyynnöstä täyttämällä HAN-portin aktivointi lomake. Rajapinnan aktivointi on maksuton. HAN-portti toimii RJ12- liitännällä, jonka tiedonsiirto on yksisuuntainen. Mittarista saadaan RJ12- liitännällä tietoa sähköverkosta otetun sähkön ja sähköverkkoon syötetyn sähkön virran, pätötehon, loistehon ja jännitteen tehollisarvot vaihekohtaisesti sekä mittauslaitteiston kumulatiivinen sähköenergialukema minuutin välein tai tiheämmin.

Verkkoyhtiö vastaa vain sähkömittareistaan ja RJ12-liityntään liitetyt laitteet ja mittarista ulosluetut tiedot ovat käyttäjän vastuulla. HAN-portin kautta kerätyt kulutustiedot eivät ole laskutuskelpoisia, koska näille tiedoille ei ole tehty verkonhaltijan keruu- ja laskutusjärjestelmässä suoritettavia laaduntarkastuksia.

HAN-portti toiminto voidaan aktivoida käyttöön uusissa Aidon sähkömittareissa. Kaikki vanhat sähkömittarit korvataan uusilla etäluettavilla sähkömittareilla Tornion Energian jakeluverkon alueella aikavälillä 2023–2026. Mittarinvaihto aikataulumme mukaan on asiakkaalle maksuton. Mikäli haluat HAN-portillisen mittarin aiemmin poiketen mittarin vaihtoaikataulustamme, veloitamme tästä palveluhinnaston mukaisen maksun. Lisätietoa mittarin vaihtoprosessista tästä.

Suositus sähköenergiamittareiden paikallista asiakasrajapintaa varten

RJ12 HAN-rajapinta – Toiminnallinen kuvaus

HAN-portin aktivointi lomake

    Asiakkaan tiedot

    Käyttöpaikan tiedot

    Ilmoita käyttöpaikantunnus tai sähkömittarin sarjanumero

    Löytyy laskulta

    HAN-portin aktivointi