Asiakaspalvelu

Vikapäivystys

Sähkö
020 366 020

Kaukolämpö
0400 694 895

Kaapelinäyttö

Verkkopalveluhinnasto

Verkkopalveluhinta

Tornion Energia Oy vastaa sähkönsiirrosta Tornion keskustan ympäristössä. Verkoston rakentaminen, huoltaminen, peruskorjaus, vikojen korjaus ja tarkastaminen sekä häiriötilanteiden varalta ylläpidettävä ympärivuorokautinen päivystys katetaan sähkön siirtomaksuilla. Näin taataan luotettava sähkönjakelu asiakkaille.

Sähkön verkkopalvelutuotteen valintaan vaikuttavat käyttöpaikan pääsulakekoko ja jännitetaso. Verkkopalveluhintoihin sisältyvät myös kantaverkkoyhtiöille maksettavat korvaukset, sekä valtiolle tilitettävät arvonlisä- ja sähkövero. Sähkövero sisältää huoltovarmuusmaksun. Sähkön verkkopalveluhinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Sähkövero on porrastettu kahteen veroluokkaan:

Veroluokkaan 1 kuuluvat kotitaloudet, julkinen sektori, maataloussektori sekä palvelutoiminnot.

Veroluokkaan 2 kuuluvat teollisuus, kaivostoiminta, ammattimainen kasvihuoneviljely ja konesalit. Maataloudessa käytetyn sähkön vero alennetaan veroluokan II tasolle veronpalautuksella.

Lisätietoja energiaverotuksesta

Verkkopalveluhinnasto

Verkkopalveluhinnasto 1.1.2024 alkaen

Sähkönliittymismaksu

Liittymän rakentaminen perustuu asiakkaan ja Tornion Energia Oy:n allekirjoittamaan liittymissopimukseen. Liittymismaksun hintaan sisältyy sähkökaapelin rakentaminen tontin rajalle ja sähkön kytkeminen kiinteistöön. Tontille tuleva maakaapeli toimitetaan eri maksusta. Vastuu kaapelin kunnosta tonttialueella kuuluu tontin omistajalle/haltijalle.

Liittymismaksut